Bioptron

ZALETY PRODUKTU 
 
Czym jest światło BIOPTRON? 
 
Urządzenie BIOPTRON jest opatentowanym na całym świecie urządzeniem medycznym, przeznaczonym do terapii światłem, wyposażonym w specjalny element optyczny, emitującym światło podobne do części spektrum elektromagnetycznego, wytwarzanego naturalnie przez słońce, lecz pozbawione szkodliwego promieniowania UV. 
 
Terapia Światłem BIOPTRON działa w naturalny sposób, zwiększając zdolność organizmu do regeneracji i wspomaga utrzymanie równowagi, a zatem pomaga uwolnić i wyzwolić własny potencjał leczniczy. Kiedy energia światła spolaryzowanego dociera do tkanek wywołuje proces biostymulacji (oznacza to, że w pozytywny sposób stymuluje różne biologiczne procesy w organizmie, wspomagając prawidłowe funkcjonowanie organizmu).  
 
Terapia BIOPTRON to przyjazna dla użytkownika i niefarmakologiczna metoda leczenia, powszechnie używana oraz zatwierdzona w medycynie. W przeciągu niespełna 15 lat podczas przeprowadzanych na całym świecie badań klinicznych udowodniono, że wspomaga konwencjonalne metody leczenia ostrych i przewlekłych ran, jak również leczenie ran pooperacyjnych. To metoda doskonale oddająca istotę filozofii leczenia Hipokratesa : "Primum non nocere" ("Po pierwsze, nie rób krzywdy") i "Vis Medicatrix Naturae" ("Czcij leczniczą moc natury"). System Terapii Światłem BIOPTRON jest zatwierdzony jako urządzenie medyczne zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC. 


POLARYZACJA 

Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym: jego fale poruszają się (oscylują) w równoległych płaszczyznach.  
Światło emitowane przez urządzenie BIOPTRON osiąga polaryzację na poziomie 95 %.


POLICHROMIA 

Światło BIOPTRON jest światłem polichromatycznym (wielobarwnym). Oznacza to, że obejmuje ono nie tylko jedną  
długość fali (jak światło laserowe), lecz szeroki zakres, włącznie ze światłem widzialnym z udziałem podczerwieni.  
Długość fali Światła BIOPTRON obejmuje zakres od 480 nm do 3,400 nm. 
Spektrum elektromagnetyczne BIOPTRON nie zawiera promieniowania UV!


MAŁY POBÓR ENERGII 

Światło BIOPTRON charakteryzuje niska gęstość energii. Ten rodzaj energii wywołuje efekty biostymulacyjne i pozwala, by światło pozytywnie pobudzało różne biologiczne procesy w organizmie.


zalety bioptron
EFEKTY BIOSTYMULACYJNE 

Światło BIOPTRON wywołuje efekty biostymulacyjne: gdy jest stosowane na skórze, stymuluje czułe na światło  
wewnątrzkomórkowe struktury i molekuły. To inicjuje reakcję łańcuchową w komórkach i powoduje tak zwaną  
wtórną odpowiedź, która wychodzi poza obszar skóry poddawany naświetlaniu i oddziałuje na całe ciało.
STYMULUJE I REGULUJE 
 Terapia Światłem BIOPTRON stymuluje i reguluje procesy naprawcze i regeneracyjne, jak również  
wspomaga procesy układu immunologicznego organizmu. 
 
DZIAŁA W NATURALNY SPOSÓB 
Terapia Światłem BIOPTRON działa w naturalny sposób, podtrzymując zdolność organizmu do regeneracji,  
uwalnia w organizmie własny potencjał leczniczy. Światło BIOPTRON jako aparat terapeutyczny  
jest popularną metodą leczenia różnorodnych dolegliwości stosowaną już od ponad 15 lat.